Blog Posts

Избрани притчи на тема "всичко е в твоите ръце"

Човек от глина

Бог направил човека от глина и Му останало малко неизползвано парченце. — Какво още да ти направя? - попитал Бог. — Направи ми щастие, - помолил човека. Бог не отговорил нищо, а само

Прочетете цялата притча

Странен сън

Една жена сънувала сън, в който попаднала в някакво странно място, подобно на магазин. Зад тезгяха, стоял Бог. - Господи! Това си ти! - Да, аз съм. – отговорил й Бог - А какво мога да си

Прочетете цялата притча

Решителна крачка

Един мъж живял на село. От детството си той не можел да се движи и единственото нещо, което можел да направи, било да лежи на печката. Така той лежал около тридесет години. Вероятно животът

Прочетете цялата притча

Пеперудата

В древен град живеел учител, заобиколен от своите ученици. Най-способният от тях замислил веднъж: "А дали има въпрос, на който нашият учител не би могъл да отговори." Той отишъл на

Прочетете цялата притча

Тогава не го правете

- Господи! Но защо има толкова много лъжи, насилие, войни, предателства, разврат...?! - попитали хората Бог. - Не ви ли харесва всичко това? - Разбира се, че не! Бог отвърнал: - Тогава

Прочетете цялата притча