Blog Posts

Избрани притчи на тема "всичко се връща"

Старата жена

След смъртта на баща си, синът му решил да изпрати майка си в дом за възрастни хора. След това, той рядко я посещавал. Веднъж му се обадили от дома и му съобщили: - Майка ви е в много тежко

Прочетете цялата притча

Най-коварната болест

Млад мъж към дявола: - Как успя да пратиш толкова много души в ада? Дяволът: - Чрез страха! Младежът: - Браво на теб! И от какво се страхуваха? Войни ли? Гладни ли са? Дяволът: - Не...

Прочетете цялата притча

Художникът

Един художник, който живеел в малко селце, рисувал красиви икони и ги продавал на добра цена. Веднъж един зъл човек от селото дошъл при него и му казал: "Печелиш много пари от твоята

Прочетете цялата притча
Списък притчи на тема "всичко се връща"
Баща и син
Новият дом
Най-красивата жена на света
Четирима монаси
Тези след теб
Масло и захар
Цветя
Кесия със сто сребърника
Златна и сребърна монета
Отхвърлени възможности
Влюбеното момче
Дърводелецът