Blog Posts

Избрани притчи на тема "всяко зло за добро"

Планът на Бог

Аз: Боже, може ли да те попитам нещо? Бог: Разбира се. Аз: Защо позволи днес да ми се случат толкова много лоши неща? Бог: Какво имаш в предвид? Аз: Ами, събудих се късно и закъснях за

Прочетете цялата притча

Златна монета в обувка

Млад студент тръгнал на разходка със своя преподавател. Докато се разхождали и разговаряли, на отсрещната страна на пътя видял един чифт стари обувки, които по всичко изглежда принадлежали

Прочетете цялата притча
Списък притчи на тема "всяко зло за добро"
Четирима монаси
Кесия със сто сребърника
Цветя
Болката
Най-добрият приятел на царя
Децата и играчките
Кандидатстване за работа