Blog Posts

Избрани притчи, съдържащи думата "ядосвате"

Чувал с картофи

... попитал учителя си: - Вие сте толкова мъдър, винаги в добро настроение, никога не се ядосвате. Помогнете ми и аз да бъда такъв. Учителят изслушал студента и го помолил да донесе

Прочетете цялата притча

Кротката жена

... скандали сами сте си виновни. Когато мъжете ви кажат сърдито някоя дума, то вие веднага се ядосвате и гневно им отговаряте. Аз когато виждам, че мъжът ми е сърдит, никога не го дразня, а

Прочетете цялата притча
Може да разгледате повече притчи на тема: ядосвам