Blog Posts

Избрани притчи на тема "завист"

Новият дом

... с богата, плодовита градина. В съседство с него в стар, схлупен и беден дом живял много завистлив човек, който постоянно се опитвал да съсипе настроението му - ту боклук пред вратата

Прочетете цялата притча

Два вълка

... има борба, която много прилича на борбата на два вълка. Единият вълк представлява злото: завист, алчност, съжаление, егоизъм, амбиция, лъжа. Другият вълк представлява доброто: мир,

Прочетете цялата притча

Необоснована ревност

... година дърветата давали богата реколта. Но веднъж при него се отбил лош човек, клеветник и завистник. – Каква прекрасна градина. Жалко, че през нощта може да дойдат крадци. – казал

Прочетете цялата притча