Blog Posts

Избрани притчи на тема "жител"

Най-прекрасното нещо

... ще стана възрастен и какво ще направя за хората? - помислило си то. - Ще дам на всички жители на Земята най-прекрасното нещо, което някога е имало и някога ще има." И то започнало

Прочетете цялата притча