Blog Posts

Избрани притчи, съдържащи думата "значението"

Тримата приятели

... ги открил в своя трети приятел и чрез него се оправдал. И така нека да видим какво е значението на различните хора и детайли в тази притча. Героят на нашия разказ е всеки човек

Прочетете цялата притча
Може да разгледате повече притчи на тема: значение