Общи условия

Моля, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ИЗЦЯЛО настоящото Споразумение за приемане на общите условия, преди да използвате този сайт.

Настоящият документ съдържа Общите условия на договора за ползване на уебсайта Pritchi.bg и урежда отношенията с всеки един от потребителите на достъпните през посочените в уебсайта информационни ресурси (в случая притчи).

„ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко лице, което ползва предоставяните през Уебсайта информационни услуги и ресурси.

ОПИСАНИЕ НА УСЛУГИТЕ

ПОТРЕБИТЕЛЯТ разбира и приема обстоятелството, че УСЛУГИТЕ се предоставят "във вида, в който са" и това, че Pritchi.bg не поема никаква отговорност за навременността, изтриването, невъзможността да бъдат доставени или запазени персонални настройки или комуникации на потребителя, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на УСЛУГИТЕ.

За да използва УСЛУГИТЕ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да получи достъп до World Wide Web пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание. Освен това ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да си осигури цялото необходимо за достъп до World Wide Web оборудване, включително компютър, модем или друго средство за достъп до Интернет мрежата. Pritchi.bg само предоставя УСЛУГИТЕ и не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на УСЛУГИТЕ, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

Сайтът Pritchi.bg включва статии, наречени притчи, разделени в тематични категории.

Не е необходима регистрация на сайта, за ползване на услугите.

Pritchi.bg не събира никакви лични данни от своите потребители.

Pritchi.bg използва бисквитки (Cookies), за да подобри потребителското преживяване. Нaтиснете тук за повече информация за бисквитките.

Pritchi.bg има право да променя технологията, дизайна и вида на предоставяните Услуги по всяко време без предварително известяване на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не използва, копира и разпространява публикувано на Уебсайтa съдържание за каквито и да било търговски цели.

Pritchi.bg има правото да поставя на всяка от страниците на Уебсайта, Електронни препратки, рекламни банери и други рекламни форми за стоки и услуги, предлагани от Pritchi.bg или трети лица, както и Електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън Pritchi.bg